Stlačený vzduch a vákuum - VESKOM

Služby

Požičovňa kompresorov

photo Spoločnosť Veskom, spol. s r.o. Vám ponúka možnosť požičania piestových a skrutkových kompresorov, vrátane ďalšieho zariadenia pre úpravu stlačeného vzduchu.

Zisťovanie úniku stlačeného vzduchu

photo Pomocou ultrazvukového prístroja lokalizujeme úniky stlačeného vzduchu alebo narušenie vákua v potrubných rozvodoch.

Revízia tlakových nádob

photo Zaisťujeme dodávku, pasporty a revíziu tlakových nádob podľa požiadaviek EN-ČSN.

Meranie prietoku stlačeného vzduchu

photo Rozhodnutie, kedy vykonať meranie spotreby stlačeného vzduchu, vychádza z požiadaviek na inštaláciu novej technológie alebo nárastu spotreby stlačeného vzduchu v špičke, či vplyvom počtu odberných miest a tým aj poklesu tlaku, nárastu úniku vďaka zlému stavu rozvodného potrubia, atď.

Servisná činnosť

photo Vykonávame diagnostiku, záručný i pozáručný servis, pravidelné periodické prehliadky a generálne opravy zariadenia, to všetko našimi vyškolenými a skúsenými špecialistami.

Dodávateľská a montážna činnosť

photo Dodávame technológie kompresorových a vákuových staníc na kľúč. Dodávky chladenia a vetrania kompresorovní vrátane elektroinštalácie realizujú naši vlastní pracovníci.

Poradenská a projektová činnosť

photo V rámci pripravovaného riadenia je našou snahou navštíviť miesto inštalácie našimi pracovníkmi a navrhnúť varianty riešení. Pri konzultácií so zákazníkom je vybrané optimálne riešenie, na ktoré je spracovaná štúdia kompresorovej stanice.

Čistenie tepelných výmenníkov

photo Pri prevádzke výmenníkov tepla, horkovodných kotlov, chladiacich veží, kondenzačných jednotiek, sterilizátorov, vyhrievacích špirál, trúbok, výmenníkov vody/oleja na Vašich kompresoroch a pod. prebiehajú niektoré chemické procesy, ktoré tak znižujú výkon týchto zariadení.

Komplexný audit stlačeného vzduchu

photo Ako novinku ponúkame komplexný audit stlačeného vzduchu vo Vašej prevádzke. Ponúkame komplexný audit systému stlačeného vzduchu, na ktorého základe a nasledovných odporučení znížite Vaše energetické náklady.
mediabox